AHMED IZZET PAA FERYADM PDF

Author: Mabar Disar
Country: Papua New Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 14 September 2009
Pages: 491
PDF File Size: 12.51 Mb
ePub File Size: 10.14 Mb
ISBN: 740-5-39442-453-8
Downloads: 21745
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Ketaxe

Bedri Noyan (Dede baba) – Veli Baba Menakbnamesi [Can].pdf

Aklselim sahibi, vicdanl insanlar, bakalannm kan ve gzyalanndan beslenmeyi adamlk saymazlar. Drdncs dldle binan Hz. Hzinenin ykn tutmaktansa, dost tutmaya bak.

Devamyla daim, kdemiyle kadim olan Zat- kadrnenin sfatndandr. Rasfilullah Efendimiz bir gn hutbe okudu, hutbesinde buyurdu ki” Ya maheril-m’minin, tahkyk Hak Subhcinehfi ve Ta’ ala bana vahiy buyurdu ki tahkyk ben kabz olunacam. Konumasn alamakl bir sesle yle bitirdi; Syleyin Allah akna, ben bakmayaym da, ne yapaym! Eser demek, bina demekti ve ben yle bir bina dikmeliydim ki grenler gptayla ieri girsin, orada aakalsn. Ve ahirette dahi ef atm nasib eyle Ya liih-il-iilemin, Amin. Ne evket, ne ahlk, ne zulm; arkalannda hibir ey kalmad.

Bu zat anma ve tantma almalar arasnda, birka yl nce, Fakyrlerinden de bir konuma istemilerdi. Kendi zararn ahmaklardan baka kim gze alabilir? Sonra defnini icra ve hakknda du’a buyurmutur. Geirdin diyelim, bu kez de onu savunmak iin kendini ypratacaksn ve sonunda brakp bu dnyadan ayrlacaksn.

Siz de benim gibi olun, srnz iyi tanyn, onlan her trl tehlikeden koruyun. Bostan ve Glistan 47Peki ya tekisine, hani zulm ve ktlk yolunu tutan dier ehzadeye ne oldu? Sleymn tahtn verdi yele bu rzgr ey dil Bu lem mlkini hir kamu berbd-m bildm Selk Ey gnl!

Ksas, ehzade zamannda kimsenin gnlne deil diken, bir gl yapra bile dokunmamt. Kavl-i Peygaberide mlahaza itmelidir Ve Ehl-i Beyt her ne kadar bir fazl- mahsfs-u lahi olarak muazzeb olmamanz varid olmu ise de zikrolunan hadis-le mteyakkn olmalsnz. Gnlm vuslatn yaarken, buseni istese onu ayplama. Kayg da geer, sevin de.

  GYGAX MAGAZINE #1 PDF

Yreklerine korku sald ve siz onlardan Kimini ldrdnz, kimi tutsaktr heman. Kenarn dilberi nazik olsa da nazenin, iveli olamaz.

Belgelerle Gercek Tarih, Kadir Candarlioglu

Aradka dil-i pr-cda ma’n bulunur Ka’r- deryda nice gevher-i yekt bulunur Mazlumlann ahi yakan brakmadka, iyilerin duas fayda vermez. Aleyhinde konuanla- n perian etti. Her kimi kim derd-i ka mbtel kld Hud Ni’met-i uzmy ihsan eylemidir bil ana Kudds Allah, kimi ak derdine mptela eylemise, Bil ki, ona byk bir nimet ihsan eylemitir.

Bu tler Daranm ok houna gitmi ve hemen orackta oban dllendirmi. Feruadm seyyi’enin de zatnda seyyi’edir. Ger gnahm Kuh-i Kaf olsa ne gam y Celil Rahmetin bahrine nisbet enneh ey’un kall. Ve dahi nezd-i Hak da sevgili sayf yoktur, Ali’nin Zlfekaar’ iinden mstesnadr. Bir kocakannm ahnm yapt tahribat, bir yiidin klc yapamaz.

Ey tm insanln kutlu elisi hibir sz seni vmeye yetmez. Dnya ebedi kalacak mlk deildir, ondan vefa bekleme. Andan srp Kenasiye vard. Sen lene kadar serin yerlerde uyurken, u fakir scak gnein altnda kavrulsun, olacak i mi! Son anlarda dilimi balama ki o vefasz gzel iin biraz haykraym. Perde gerisinde ilenen gnahlan grse de, o perdenin stne temiz bir feryarm ekerek kullan annsm ister. Alkami Hain dahi bu cevab zerine mukaddemata balayub, yle ki, Padiahlara lazm olan mal ve hazinedir, bu kadar asker nene lazmdr, deyf halifeyi ikna’ iderek kat’- mevacib eyleyp ve ne kadar zehair-i sultani var ise israf ve itlaf eyleyp leyl nihar Halifenin mizacna muvafk ve mlayim evza’ ile hyanete balad.

Sahipsiz mala el koymak alaklktr. Herkes ihsnun pax mesrr u dil-d oldlar Knc-i gamda ben kalam lyk mdur zr u hazn Beyn Herkes senden bir iyilik grp, mutlu olup sevindiler. BAK Bu gnl ac toplulua herkes katlmaz Ey Baki; Syle gnl erleri ehl-i diller gelsin, gnlden anlamayan yabanclar geri dnsn Veren b suret-i mevhma revnak reng-i hsnndr Glistn- haylim nev-bahrm varsa sendendir Yavuz Sultan Selim, Fuzuli ve eyh Galib gibi bir ok nl airin beyitlerini bulabilirsiniz.

  ASSIMIL EL NUEVO FRANCES SIN ESFUERZO PDF

Allah dostunun bu halini gren ah bir gn dayanamayp ona sordu; Hey mbarek zat! Mihri Hatun Ben sanyordum ki sen vefa bilen birisin.

Cennette olan dnya hatunlannm ulusu Hazret-i Fatma’dr. Bu al-i Abbad otuzyedi padiah olup Birincisi: Ancak siz beni tanmadnz. Lakin mbeer-i bil-cennet cennet ile mjdelenmi kiiler on olmayub belki ashab- Bedr’i vesairlerini cennet ile tebir buyurduunu mam a’rani “Cem’lcevami”‘ nam kitabnda sahib-i menakbn beyan gibi beyan buyurmulardr.

Bu alem-i fanide ne mir ne gedayz, A’lalara a’lalanuruz pest ile pestuz Sen balarsn, anmed edersin. Padiahndan adalet istemeye cesaret edemeyen kimsenin hakkn, kyamet gn Yce Allah fazlasyla alacaktr.

Yeni vezirin sohbetine katlan bu iki kle, onun tatl szleri karsnda kendilerinden getiler.

Nefsine ram olan kimseyse esir gibidir. Ben andan iren cefya dydm Ol benden olan vefya dymez Ahmed Paa Ben sevgiliden gelen eziyete dayanrm, O benden olan vefaya dayanamaz. Fuzl Ey sevgili, gne senin yanan izleme azmiyle kt ama; Gelirken hzndan yz yerde yere dt.

Sana dmanlk eden izzeh veziri bir kenara brakalm. Necat Sen, mertebesi felekten daha yksek bir insansn ki Ay ve gne gece gndz demeden eiine yz srer.